fbpx
 In most-bet-giris.xyzsitesi mar

Interrail Schengen Vizesi Alma İşsizler, Öğrenciler vb

Türk Dil Kurumu tehdit kelimesini gözdağı olarak tanımlamıştır. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ise tehdidi kişinin kendisinin veya yakının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına, malvarlığına yönelik saldırı gerçekleştirileceğinden bahsedilmesi suç kapsamında değerlendirilmiştir. Ancak eğer ki siz birey olarak devletin ruhsat-lisans vermediği uyuşturucuları satmayı geçtik kullanmayı denerseniz bu takdirde hayatınızın hatasını yapmış sayılırsınız. Tüm hakları saklıdır, 2023 —Sitemizdeki hukuki konulu içeriklerden edineceğiniz bilgilere göre hareket etmeniz durumunda zarara uğramanız halinde sorumluluk tamamen size aittir. Bu sitedeki içerikler, yorumlar tek başlarına müvekkil-avukat ilişkisi oluşturmaz. Sitemizdeki hukuki bilgileri elimizden geldiğince güncel tutmaya çalışıyoruz; lakin elbette güncelliğini yitirmiş bilgiler de var olabilir. Hukuksal bilgilerin güncelliği konusunda “garanti vermiyoruz”.

Ne desek boş aslında yani bu asgari ücretinhiçbir ihtiyacı karşılamadığını sizler de bizim kadar iyi biliyorsunuz veortada bununla yaratılmış olan büyük bir enkaz var. Sözlerimebaşlamadan önce, 2 Temmuz 1993’te Sivas’ta yakılarak katledilen 33 aydınısevgiyle saygıyla minnetle anarak başlamak istiyorum. O günün IŞİD’çianlayışının aslında ülkeyi gömmek istediği karanlık çok da uzağımızda değil,aynı anlayışlar ne yazık ki bugün de birçok yerde tezahür ediyor. Hâlâ Sivaskatliamıyla yüzleşebilmiş değiliz, hâlâ Sivas katliamında gerçek anlamda,suçlular, failler yargılanmış ve hak ettikleri cezayı da alabilmiş değiller. Bunedenle de bir kez daha söylememiz gerekiyor, eğer Sivas’la yüzleşmezsek… Kiyüzleşmediğimiz için sonrasında farklı katliamlar da oldu, onun için bir anönce Sivas katliamının bütün boyutlarıyla araştırılması ve yüzleşilmesigerekiyor. Belliki işletme hakkı verilmiş ya da devredilmiş otoyolları işleten şirketlerinkendi ofislerinde kendi menfaatleri için hazırlattığı bir düzenlemeyle karşıkarşıyayız. Hani genel bir kanı vardır ya kanunlar bakanlıklarda hazırlanıyor,Meclise geliyor diye.

  • Etrafı kadınları diri diri gömen, sapkınlık yapan, ahlaksızlıkta çığır açmış, yalancılıkta üst seviyeleri zorlayan insanlarla doluymuş.
  • Asgari ücreti artırmak yetmez, zam yağmurunu durdurmanız gerekiyor,enflasyon canavarını durdurmanız gerekiyor.
  • Sonradan telafisi imkansız zararlara uğramamak için hukuki danışmanlık aldıktan sonra hareket etmeniz önerilir.

Ya, bugün KYK yurtlarına yüzde 80 zam geldi; evet, öğrencilerhakikaten zor durumda. Görüşülmekteolan 346 sıra sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 SayılıKanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin53’üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. Değerliarkadaşlar, Türkiye Büyük Millet Meclisine gelen kanun teklifleri içinde herzaman umutla beklenen emeklilikte yaşa takılanlar… Emeklilikte yaşatakılanların gasbedilen hakları ne yazık ki yıllardır iade edilmiyor\. Anında oyunun keyfini çıkar, çevrimiçi casinomuzda yerini al. mostbet güncel giriş\. Ekonomikkriz nedeniyle aynı ailede eşler işsiz kaldığında ne yazık ki Sosyal GüvenlikKurumu primi yatmadığı için sağlık hizmetlerinden dahi yararlanamıyorlar, çok ciddibir mağduriyet yaşıyorlar. Emeklilikte yaşa takılanlar bu torba kanunteklifinde yer alması gerekirken ne yazık ki yer verilmedi. Değerlimilletvekilleri, iktidarın uyguladığı yanlış ekonomik politikalar nedeniyleülke de borç içinde, vatandaş da borç içinde. Geçim derdi yüzünden vatandaşkredi kartına sarıldı, kredi kartı harcamaları son bir yılda yüzde 119 arttı.2022 yılının ilk üç ayında kredi kartı ve kredi borcunu ödemediği için 613 binkişi yasal takibe düştü. 1 Temmuz 2022 itibarıyla icra dairelerindeki icra veiflas dosyası 23 milyon 819’a çıktı, sadece bu yıl gelen icra dosyası sayısıyaklaşık 4,7 milyon adet.

İşsizlik SigortasıFonu’ndan işverenlere aktarım yapacaksınız; hani, daha önce de yaptınız, birkez daha yapılacak. Şimdi bu da madde ihdası olarak karşımıza geliyor, asgariücretin durum bu. Yani, bu asgari ücret meselesini daha tartışmaya devamedeceğiz. Saptadığınız şu asgari ücret var ya, 5.500 lira, bunun ağustos ayındabir geçerliliği kalmayacak. Hani, nasıl ocak ayındaki hemen martta geçersizhâle geldi, bu da ağustos ayında geçersiz hâle gelecek; bunu da şimdidensöylemiş olalım. Şimdi,bu hâldeyiz, bir de madde ihdası getirdiniz; şimdi geldi, onu konuşacağız.Madde ihdasında “İşverenlere 100 TL’lik destek sağlansın.” diyorsunuz.

Konuşmamabaşlamadan önce, Sivas Başbağlar, Çorum, Maraş, Suruç ve Ankara Gar katliamıbaşta olmak üzere, katliamlarda hayatını kaybedenleri saygıyla anmak istiyorum.Bir daha böyle katliamların işlenebileceği bir ortam hâlinde tutan devletgörevlilerinin de görevini yapmasını talep ediyorum. Eğer organizasyonlar buülkede bu katliamları yapabiliyorsa birileri görevlerini yapmıyor, göz yumuyordemektir; göz yummadan bu katliamlar meydana gelmezdi. Butorba da maalesef, ne yazık, ne ayıp ki geçecek ve geçtikten sonra daMeclisimiz tatile girecek ve hemen yakında Kurban Bayramı gelecek. Bu KurbanBayramı ki İbrahim Halilullah’ın hak ve hakikat aşkına İsmail’i kurban etmekiçin davrandığı ve kendini hakikate, Hakk’a adadığı bir Kurban Bayramı. Gelin,bu Kurban Bayramı’nda kibrinizi, nefsinizi, ayrıştırıcılığınızı veötekileştiriciliğinizi adalete, hukuka, eşitliğe kurban edin. Bu Kurban Bayramısadece hayvan kesilen bir –ki “kurban”ın kendisinin anlamı bundan ibaret değil-bayram olmasın; hakikatle, adaletle buluşmanın bayramı olsun. Tabii,dediğimiz gibi, 32’nci maddede de yine palyatif bir tedbirle karşı karşıyayız;50/d kadrosu özlük hakları bakımından çok net bir biçimde dezavantajlıdır. 50/dkadrosunda bulunan araştırma görevlilerinin yüksek lisans ya da doktoralarınıtamamladıkları anda kendiliğinden kadro dışı kalmaları, bir başka deyişle,işsiz ve akademi dışı kalmaları anlamına gelmektedir. Bu konudaki temeleleştirimiz, 50/d kadrosunun yarattığı özlük koşulları ve kadrogüvencesizliğinin bizzat kendisinedir. Bu noktada esas problem, akademisyenlereözlük hakları bakımından yeterli ve kalıcı bir kadronun sağlanamıyor olmasıdır.Akademisyenler gerekli olan atama, yükselme kriterlerini sağlasa da kalıcı birkadro alıncaya kadar işsizliğe mahkûm edilmektedirler. Bu açıdan,akademisyenlere iş güvencesi kalıcı olarak sağlanmadığı, özlük haklarındagerekli iyileştirme yapılmadığı sürece ek süre 50/d sorununa çözümolmayacaktır.

Teklifsahiplerinden, ilk imza sahibi, değerli mevkidaşım Orhan Yegin Beyefendi’ye de-ayrıldılar salondan şu anda- iyi niyetinden dolayı ve Komisyon sırasındakigüzel anlatımlarından dolayı teşekkür ederim. Sırasayısı 346 olan Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KanunHükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde şahsımadına söz aldım. Bu vesileyle bazı konuları sizlere sunmak istiyorum. İYİPARTİ GRUBU ADINA İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, Gazi Meclisimizinmuhterem milletvekilleri; Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiüzerine İYİ Parti Grubu adına söz almış bulunmaktayım. Kültürve Turizm Bakanlığına, görev alanına giren hizmetlerin yerine getirilmesi içingerektiğinde hizmet aracı kiralaması yapmak için döner sermayeyi kullanabilmeimkânı getirilmektedir.

Silinmiş adli sicil ve arşiv kaydının silinmiş bulunması güvenlik soruşturmanızın-arşiv araştırmalarında olumsuz çıkması nedeni olarak var olabilir. Bu noktada emniyet istihbaratın elinde de söz konusu silinen suça ilişkin kayıt yok ise yırttınız demektir. Ancak; alt kademelerde işçi, hademe olarak çalışan ve bunu da uzun yıllar değil de geçici süre işsizlikten, parasızlıktan yapanlar için bir umut olduğunu ve kendilerinin eğer örgüt ile başkaca yönlerden alakası, ilintisi, irtibatları olmamış ise idari dava yoluyla temize çıkmasının ihtimalinin mümkün olduğu kanaatindeyim. Sonuçta kimselerin yapmak istemediği, işçi bulmanın zor olduğu hademelik, temizlikçilik, tuvalet bakımı, onarım gibi işler FETÖ üyesi olup da örgütte bulunmanın semeresini yiyen kişilerin yapacağı işler olması ihtimali düşük gibi geliyor bana. Elbette bu benim yorumum, açıkçası ben işin ceza hukuku boyutuyla da çok ilgilenmiyorum burada.

Kişinin evine giderek fiili haciz uygulaması yapılmamaktadır. Zaten, ev haczine gidilse bile kanunen ev eşyaları haczedilemez. Biliyorsunuz ki bir ceza yargılamasında beraat ya da mahkumiyet yahut HAGB/KDAE kararlarının yanında “düşme” kararı da verilebilmektedir. Bu türden düşme kararları çeşitli sebeplerden ötürü verilebilmektedir. En yaygın düşme kararı sebebi ise “zamanaşımı” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun haricine “şikayetten vazgeçme” ya da “kanunda suç olmaktan çıkarılma“, “zararın giderilmesi yahut eski hale getirme” gibi sebeplerde davanın düşmesi sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Mesela “imar kirliliğine neden olma” suçunu ele alalım. Malumunuz bu suçun temel hali 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasıdır. Eğer ki yargılama devam ederken kirlilik konusu yapının yıkılması ve eski hale getirilmesi söz konusu olursa bu durumda düşme kararı verilir. Ancak elbette bu yargılama UYAP portalda görünecektir her zaman. Bu gözüken yargılama güvenlik soruşturması değerlendirme komisyonlarına da ulaşırsa bu durumda onların ne karar vereceği yönünde sorular gelmektedir.

Söz konusu akademik unvanlı personelin aynı zamanda YÖKtarafından ihtisaslaşma kapsamında belirlenen araştırma üniversitelerinde veyabölgesel kalkınma odaklı üniversitelerde görevlendirilebilmesine imkân verilmektedir. SayınBaşkan, değerli milletvekillerimiz; hepimizin bildiği gibi, büyük eserleribüyük liderler yapar ve cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’übir kez daha rahmetle, şükranla, minnetle anıyoruz. Kurum tarafından çıkarılan prim borcu ile idari para cezaları için, Kurum komisyonuna yapılan itirazın reddedilmesi üzerine; idari para cezalarının iptali için idari yargıda, bunun dışındakiler için, adli yargıda dava açılabilir. Kurum komisyonuna itiraz edilmeyen veya yapılan itiraz reddedilip de idari yargıda açılacak dava ile iptali istenilmeyen, veyahut idare mahkemesinde açılan ve reddine karar verilen davanın kesinleşmesi durumunda, artık idari para cezaları kesinleşmiş ve idari aşama böylece tamamlanmış olur. İdari para cezaları, genel olarak mal müdürlüklerine ödenir. Şunu belirtmek gerekir ki, bazı kurumların verdiği idari para cezaları, cezayı veren kurum tarafından tarafından tahsil edilmektedir. Karmaşaya yol açmaması için kanun, idari para cezası kişiye tebliğ edildiğinde nereye ödeneceğinin de kişiye bildirilmesini zorunlu kılmıştır. Sigara içme yasağı ihlal edildiğinde her yıl değişen oranlarda idari para cezası verilmektedir. Sigara içme yasağının ihlali nedeniyle idari para cezası, hem sigara içem kişiye hem de söz konusu yer bir cafe, restaurant vb gibi bir işyeri ise işyeri sahibine de verilir.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search